Naučná stezka Horní Blatná – Vlčí jámy

Naučnou stezku Horní Blatná – Vlčí jámy tvoří necelých 5 km dlouhý okruh uzavírající se v Horní Blatné. V průběhu stezky se návštěvníci mohou seznámit prostřednictvým sedmi informačních tabulí nejen s obcí Horní Blatná, ale i s přírodou a historií zdejší důlní činnosti. Stezka má počátek v Horní Blatné na náměstí sv. Vavřince, v jehož okolí se dá bez problémů zaparkovat.

Z náměstí se vydáte po žluté turistické značce k bývalému dolu Konrád, odtud už je blízko k technické památce Blatenskému příkopu a pak vás čeká docela nároční výstup na Blatenský vrch, který si můžete prodloužit o další 85 schodů při výšlapu na zdejší rozhlednu.

Z Blatenského vrchu sejdete k Ledové jámě – 15 m hluboké propadlině dolu Jiří, v níž se drží po celý rok sníh. Odtud už dojdete k Vlčí jámě, která vznikla propadnutím dolu Wolfgang, který byl jedním z největších dolů v okolí. Ve svém nejhlubším místě dosahoval hloubky až 85 metrů. Ledová jáma a Vlčí jáma společně tvoří přírodní památku s názvem Vlčí jámy.

Zastávky na naučné stezce Horní Blatná – Vlčí jámy:

  1. Vítáme Vás v Horní Blatné
  2. Cínová ložiska
  3. Blatenský vodní příkop
  4. Lesy (Blatenský vrch s rozhlednou)
  5. Ledová jáma
  6. Vlčí jáma
  7. Dům č. 127 (Muzeum Horní Blatná)