GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě § 3 zákona 565/1990 sb. o místních poplatcích jsme povinni vést ubytovací knihu a v ní evidovat po dobu minimálně 6 let následující osobní údaje:

– Jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, dobu ubytování a účel pobytu.

Ubytovací knihu vedeme pouze v tištěné podobě a ukládáme ji na bezpečném místě, 6 let po posledním záznamu v knize ji likvidujeme spálením.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Abychom mohli vzájemně komunikovat potřebujeme k tomu Váší e-mailovou adresu a telefonní číslo, tyto údaje automaticky mažeme z naší databáze 5 let po Vašem ubytování u nás, vyplněním formuláře POPTÁVKA nám udělujete souhlas s takovýmto zpracováním výše uvedených údajů. Pokud si nepřejete pětiletou evidenci Vaší E-mailové adresy a telefonního čísla, upozorněte nás na to v poli poznámka,  tyto údaje pak odstraníme z naší databáze okamžitě po proběhlém ubytování.